كيكاووس ياكيده

كيكاووس ياكيده

  كيكاووس ياكيده هو مؤدي أصوات ٬ شاعر و ممثل إيراني معروف ، ولد في ۱ ذی الحجه ۱۳۸۸ في مدينة طهران.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف
  معرض الصور