كيكاووس ياكيده

كيكاووس ياكيده

    كيكاووس ياكيده هو مؤدي أصوات ٬ شاعر و ممثل إيراني معروف ، ولد في ۱ ذی الحجه ۱۳۸۸ في مدينة طهران.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان
    معرض الصور