بهروز رضوي

بهروز رضوي

    بهروز رضوي هو مؤدي أصوات و ممثل راديو إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة يزد.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان
    معرض الصور