بهروز رضوي

بهروز رضوي

  بهروز رضوي هو مؤدي أصوات و ممثل راديو إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة يزد.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  معرض الصور