از اینستاگرام پادان دیدن کنید Padan's Instagram
بهروز رضوي
  • عينة بادان
  • دبلجة
  • السرد

بهروز رضوي هو مؤدي أصوات و ممثل راديو إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة يزد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ثبت سفارش با این گوینده
ثبت درخواست
مقایسه با دیگر گویندگان