از اینستاگرام پادان دیدن کنید Padan's Instagram
أبوالحسن تهامي نجاد
  • عينة بادان
  • دبلجة
  • السرد
  • عرض ترويجي
  • إعلان تشويقي

أبوالحسن تهامي نجاد هو مؤدي أصوات إيراني معروف ، ولد في  ۷ جمادی الثانی ۱۳۵۷ في مدينة طهران.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ثبت سفارش با این گوینده
ثبت درخواست
مقایسه با دیگر گویندگان