گویندگی حمید فرخ نژاد در انیمیشن هلل یوس

گویندگی حمید فرخ نژاد در یکی از قسمت های انیمیشن هلل یوس که ضبط صدای ایشان در استودیو پادان صورت گرفت.