نمونه صدای اوزلن بایراکتوتان

نمونه صدای اوزلن بایراکتوتان

    اوزلن بایراکتوتان گوینده ترک می‌باشد. وی طبعه ترکیه می‌باشد و گویندگی تیزر٬ نریشن و تلفن گویا را برعهده دارد.