نسیم خواجه‌نوری

نسیم خواجه‌نوری

    نسیم خواجه‌نوری گوینده تیزر و مجری برنامه های رادیویی می‌باشد. نسیم خواجه‌نوری مجری برنامه‌های رادیو اقتصاد همچون «بهارستان» و «رویش» می‌باشد.

    گالری