رضا حجاج

رضا حجاج

    رضا حجاج گوینده جوان عراقی الاصل متولد سال ۱۳۷۶ است. ایشان ، گوینده و نریتور انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی و صنعتی، همچنین مترجم زبان عربی می باشد. وی در شبکه ی جهانی حامل اللواء ابالفضل عباس (ع) نیز فعالیت موثری داشته است. رضا حجاج سابقه خوانش متون مذهبی را نیز دارد.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان