ناصر طهماسب

ناصر طهماسب

    ناصر طهماسب هو مؤدي أصوات و ممثل إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة طهران.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان
    معرض الصور